ثبت نام از متقاضیان همکاری با مجموعه آزمایشگاه های نشاط - مرحله اول
مشخصات عمومی
نام : نام خانوادگی :  
نام پدر :   کد ملی :  
شماره شناسنامه :   تابعیت :  
سال تولد :           جنسیت :  
محل تولد: آدرس کامل منزل:
شماره همراه1: شماره همراه2:
وضعیت تاهل :   شغل همسر:
سال  ازدواج:           تعداد فرزندان:
اطلاعات تحصیلی
وضعیت طرح:    
عنوان رشته کاردانی:    
معدل مقطع کاردانی: دانشگاه محل تحصیل کاردانی:
عنوان رشته کارشناسی:    
معدل مقطع کارشناسی: دانشگاه محل تحصیل کارشناسی:
عنوان رشته کارشناسی ارشد: عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد:
معدل مقطع کارشناسی ارشد: دانشگاه محل تحصیل کارشناسی ارشد:
عنوان رشته دکترای تخصصی PHD: عنوان پایان نامه دکترای تخصصی PHD:
معدل مقطع
دکترای تخصصی PHD:
دانشگاه محل تحصیل دکترای تخصصی PHD:
سوابق علمی
عنوان مقاله1:    
نویسندگان: عنوان مجله:
عنوان مقاله2:    
نویسندگان: عنوان مجله:
عنوان مقاله3:    
نویسندگان: عنوان مجله:
سوابق کاری
عنوان شغلی1: علت ترک کار:
آدرس محل کار: شماره تماس محل کار:
تاریخ شروع: تاریخ خاتمه:
عنوان شغلی2: علت ترک کار:
آدرس محل کار: شماره تماس محل کار:
تاریخ شروع: تاریخ خاتمه:
عنوان شغلی3: علت ترک کار:
آدرس محل کار: شماره تماس محل کار:
تاریخ شروع: تاریخ خاتمه:
امتیاز مصاحبه
متقاضی همکاری در کدام بخش می باشید؟ (این آگهی مربوط به بخش فنی است)
با دنبال کردن صفحه اینستاگرام ما علاوه بر دریافت اخبار استخدام مجموعه آزمایشگاههای نشاط، از اطلاعات تست ها و شرایط انجام آنها بهره مند شوید. برای ورود به صفحه اینستاگرام لطفا کلیک کنید.